Kontaktujte nás:(+420) 778 034 024Každý všední den
od 9 do 17 hod.

Aktuality / Média

PL: Fiala – ČR se stala množírnou Evropy

Ve 24 z 28 států EU funguje centrální evidence psů, která nastavuje překážky ilegálnímu byznysu se psy. V Česku žádnou takovou evidenci nemáme, a i proto vzkvétá množírenský byznys. Ilegální velkochovy psů nejenom že podvádějí české občany, kteří si chtějí pořídit štěně určitého plemene, ale také masově exportuji týraná zvířata do ostatních zemí Evropské unie. (...)
Čtěte více

Tisková konference k návrhu zákona o zavedení čipování a centrální evidence psů

 • PIC II
 • PIC III
 • PIC IV
 • PIC V
 • PIC VI
 • PIC VII
 • PIC VIII
 • PIC X
 • PIC XI
 • PIC XII
 • PIC XIII

Ve čtvrtek 9. července 2015 vystoupila JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně, kde společně s předsedou Ústřední komise pro ochranu zvířat při Ministerstvu zemědělství - poslancem Radimem Fialou a za přítomnosti poslance italského parlamentu Paolo Berniniho představila návrh zákona o zavedení identifikace psů, centrální evidence a o změně některých zákonů. Úprava je koncipována jako základní element pro případné další legislativní změny a již v rámci předběžných konzultací získala podporu napříč politickým spektrem.

Více informací o tiskové konferenci i samotném návrhu zákona lze nalézt na webových stránkách ANIMAL EYE.

Právní prostor: Rozhovor se Zuzanou Rennerovou k nové legislativě v oblasti zájmových chovů psů

Revoluci v právním vnímání zvířat přinesl do českého právního řádu nový občanský zákoník ve svém ustanovení § 494. Podle něj má živé zvíře zvláštní význam a hodnotu jako smysly nadaný živý tvor a nově již není věcí, ustanovení o věcech se použijí pouze v rozsahu, ve kterém to neodporuje povaze zvířete. O právech zvířat se však nezačalo mluvit až s účinností zmíněného právního předpisu, otázkami morálního statutu zvířat a správného chování k nim se zabývali filosofové již ve starověkém Řecku. Moderní hnutí za práva zvířat se však začala objevovat až ve 20. století. (...)
Čtěte více

TOP 09: Potřebujeme lepší pravidla pro neregulovaný chov psů

Tři zásadní úpravy zákonů a předpisů navrhuje expertní skupina, kterou sestavili poslanci TOP 09 Gabriela Pecková a Herbert Pavera k řešení problémů s množírnami psů. Experti a politici se shodli na tom, že je nutné zpřesnit práva a povinnosti chovatelů zvířat, zavést povinné čipování psů a také vytvořit předpis s jasnými podmínkami pro zájmové chovy zvířat. (...)
Čtěte více