Kontaktujte nás:(+420) 778 034 024Každý všední den
od 9 do 17 hod.

Zařazení do seznamu hodnotitelů Technologické agentury ČR

JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová byla k dnešnímu dni zařazena do seznamu hodnotitelů Technologické agentury České republiky.

Technologická agentura ČR (TA ČR) je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ustavení TA ČR představovalo jeden z důležitých implementačních kroků Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů.

Komentáře jsou uzavřeny.