Kontaktujte nás:(+420) 778 034 024Každý všední den
od 9 do 17 hod.

Zvolení do výkonného výboru Fotbal v kraji

V pondělí 9. dubna 2018 byla JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová zvolena místopředsedkyní Fotbal v kraji, z.s.

Zákonný spolek (dříve občanské sdružení) Fotbal v kraji vznikl v roce 2011 jako marketingová organizace Královéhradeckého krajského fotbalového svazu, který je také jedním ze zakládajících členů. Základním posláním tohoto zájmového sdružení je organizace tělovýchovné, sportovně-organizační, informační, propagační a osvětové činnosti v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit a vytváření materiálních a personálních podmínek pro dané činnosti. Spolek vydává fotbalový časopis se stejným názvem, který vychází každé úterý v době fotbalové sezóny a mapuje veškeré dění na trávnících Královéhradeckého kraje.

Komentáře jsou uzavřeny.