Kontaktujte nás:(+420) 778 034 024Každý všední den
od 9 do 17 hod.

10. všeoborová konference NNO: Přežijí nevládní organizace rok 2020?

Ve dnech 11.-12. září 2017 se v prostorách Velkého zasedacího sálu zastupitelstva Magistrátu hlavního města Prahy uskutečnila pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horské, ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové, ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové a radního hl. města Prahy pro oblast zdravotnictví a sociálních věcí Ing. Radka Lacka 10. všeoborová konference nestátních neziskových organizací s názvem „Přežijí nevládní organizace rok 2020?‟ Akci pořádala Asociace nestátních neziskových organizací ČR ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Magistrátem hlavního města Prahy.

V třetím bloku prvního dne konference vystoupila spolu se zástupkyní Svazu pacientů, Svazu měst a obcí a představitelem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová, která hovořila o praktických aspektech spolupráce mezi neziskovým sektorem a veřejnou správou.

10. všeoborová konference NNO 2017 - program

Komentáře jsou uzavřeny.