Kontaktujte nás:(+420) 778 034 024Každý všední den
od 9 do 17 hod.

Doporučení předsedy ÚKOZ k uplatňování práva na navrácení psa z titulu vadného plnění

JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová se v součinnosti s předsedou Ústřední komise pro ochranu zvířat při Ministerstvu zemědělství a předsedou Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti podílela na vypracování odborného stanoviska k uplatňování práva na navrácení psa z titulu vadného plnění, které zpřesňuje interpretaci některých ustanovení občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) ve vazbě na § 494 cit. předpisu.

Celé znění výkladového stanovisko je k dispozici zde.

Komentáře jsou uzavřeny.