Kontaktujte nás:(+420) 778 034 024Každý všední den
od 9 do 17 hod.

Archivy kategorie: Mediální právo

Konference “REGULACE ČESKÝCH MÉDIÍ”

  • 5
  • 3
  • 15

Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK v Praze ve spolupráci s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání a Ministerstvem kultury uspořádal ve dnech 27. a 28. listopadu 2014 již v pořadí druhou konferenci s názvem Regulace českých médií. O aktuálních otázkách a připravovaných změnách v oblasti české mediální legislativy diskutovali v rámci šesti tematických panelů akademici, zástupci státních orgánů a kontrolních orgánů médií, představitelé neziskového sektoru a dalších organizací.

Třetí panel byl věnován problematice komunitních médií. Jan Křeček z IKSŽ FSV UK v uvedeném bloku představil spolu s JUDr. et PhDr. Zuzanou Rennerovou studii s názvem „Implementace komunitních médií do mediálního systému ČR“, která byla vypracovaná na základě žádosti Ministerstva kultury a která analyzuje možnosti postupného zavedení třetího vysílacího sektoru do české mediální scény.

Více informací o konferenci lze nalézt na webových stránkách IKSŽ FSV UK.