Kontaktujte nás:(+420) 778 034 024Každý všední den
od 9 do 17 hod.

Archivy kategorie: Veřejná správa a legislativa

Právní prostor: Rozhovor se Zuzanou Rennerovou k nové legislativě v oblasti zájmových chovů psů

Revoluci v právním vnímání zvířat přinesl do českého právního řádu nový občanský zákoník ve svém ustanovení § 494. Podle něj má živé zvíře zvláštní význam a hodnotu jako smysly nadaný živý tvor a nově již není věcí, ustanovení o věcech se použijí pouze v rozsahu, ve kterém to neodporuje povaze zvířete. O právech zvířat se však nezačalo mluvit až s účinností zmíněného právního předpisu, otázkami morálního statutu zvířat a správného chování k nim se zabývali filosofové již ve starověkém Řecku. Moderní hnutí za práva zvířat se však začala objevovat až ve 20. století. (...)
Čtěte více

TOP 09: Potřebujeme lepší pravidla pro neregulovaný chov psů

Tři zásadní úpravy zákonů a předpisů navrhuje expertní skupina, kterou sestavili poslanci TOP 09 Gabriela Pecková a Herbert Pavera k řešení problémů s množírnami psů. Experti a politici se shodli na tom, že je nutné zpřesnit práva a povinnosti chovatelů zvířat, zavést povinné čipování psů a také vytvořit předpis s jasnými podmínkami pro zájmové chovy zvířat. (...)
Čtěte více

Blesk: Počet utečenců v Česku se může zvýšit kvůli zákonům

Podej prst a nemusí ti stačit celá ruka. Do takové situace se nyní kvůli přílivu přistěhovalců a vlastním zákonům může dostat Česká republika. Když totiž udělí imigrantovi azyl, otevře tak dveře i jeho rodině. Příslušný zákon totiž říká, že rodinnému příslušníkovi azylanta, jemuž byl udělen azyl, se udělí azyl za účelem sloučení rodiny. (...)
Čtěte více

PS PČR: Představení legislativního konceptu centrálního rejstříku psů

Ve středu 27. května 2015 vystoupila JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně, kde společně s předsedou Ústřední komise pro ochranu zvířat při Ministerstvu zemědělství – poslancem Radimem Fialou a zástupci Českomoravské kynologické unie představila legislativní koncept centrálního rejstříku psů a souvisejících opatření. Hlavním účelem navrhované úpravy je vyřešit problém takzvaných množíren a současně zajistit předpokládanou transpozici unijního práva. (...)
Čtěte více