Kontaktujte nás:(+420) 778 034 024Každý všední den
od 9 do 17 hod.

Profil

JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová, advokátka

JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová, advokátka

Advokátní kancelář česko-německé advokátky JUDr. et PhDr. Zuzany Rennerové poskytuje vysoce odborné kvalitní služby ve vybraných právních odvětvích.

Přestože pokrýváme i díky široké síti partnerů všechny stěžejní oblasti práva, dlouhodobě se specializujeme především na mediální a reklamní právo, IT / IP, právo e-commerce, sportovní právo, právo ve veřejné správě a legislativu, energetické právo a právo životního prostředí. Kombinujeme rozmanité spektrum odborností s důrazem na znalost specifik jednotlivých odvětví.

Při své činnosti zohledňujeme principy společenské odpovědnosti. Propojujeme podnikání s veřejně prospěšnými cíli. Poskytujeme právní služby s přesahem.

Zakládáme si na zodpovědném osobním přístupu. Podporujeme věci, které mají smysl a jsou veřejně prospěšné. Rádi přijímáme aktuální společenské výzvy a zapojujeme se do řešení kauz s celospolečenským dopadem.

Na jedno se můžete spolehnout. Pro váš úspěch uděláme maximum a vždy budeme stát při vašem boku, v dobrém i ve zlém...

>>>

Hodnoty a vize

1.

Integrita a oddanost

Vaše problémy jsou i našimi problémy! Nerozlišujeme mezi případy. Ke každému klientovi přistupujeme s maximální zodpovědností a připravujeme mu požadované řešení na míru. Uvědomujeme si, že pro nalezení optimálního postupu je nezbytná nejenom odborná erudice, ale také určitý souhrn osobních vlastností. Jsme schopni trpělivě naslouchat tak, abychom dobře porozuměli vašim skutečným potřebám a zájmům. Samozřejmostí je individuální a osobní přístup, důvěra, vzájemný respekt a nadstandardní podpora při řešení klientských záležitostí.

>>>
2.

Odborná erudice a preciznost

Za hlavní předpoklad úspěchu považujeme precizní přípravu. Při poskytování právních služeb využíváme poměrně rozsáhlých zkušeností i specifických znalostí získaných soustavným víceoborovým vzděláváním a poradenstvím při realizaci významných transakcí a projektů. Neustále sledujeme vývoj a flexibilně na něj reagujeme tak, abychom v předstihu zajistili ochranu a informovanost našich klientů. Jsme neúnavní. Rádi dotahujeme případy do zdárného konce. Ve své práci usilujeme o maximální preciznost a o co nejvyšší kvalitu obsahu a formy.

>>>
3.

Efektivita a komplexnost

Vždy se snažíme o co nejefektivnější řešení. Nepřebíráme zastoupení, pokud víme, že klientovi nedovedeme pomoci. Záleží nám na výsledku každé věci. Vaše spokojenost a pocit dobře odvedené práce jsou u nás na prvním místě. Převzetí mandátu předchází pečlivé stanovení priorit a požadovaného výsledku pro klienta. Při své činnosti vycházíme ze širokého spektra poskytovaných služeb tak, abychom mohli reagovat na jakýkoliv požadavek. Naším cílem je rozvíjet s klienty dlouhodobý a oboustranně prospěšný obchodní vztah.

>>>

Klientela

Portfolio našich klientů je široké. Zahrnuje jak začínající či zavedené podnikatele a společnosti, tak občany a místní samosprávy. Nejčastěji se jedná o pracovníky médií, komunikační a reklamní agentury, freelancery z řad kreativních profesí, umělce, provozovatele internetových obchodů, IT společnosti, sportovce a sportovní organizace, korporace přicházející do kontaktu s veřejnou správou, žadatele o veřejnou podporu, zástupce obcí, oborové asociace, distributory a obchodníky s energiemi (zejména plynu), producenty obalů a odpadů anebo společnosti reagující na politiku klimatických změn. Potřeby všech těchto klientů jsou specifické a vyžadují po advokátovi maximální porozumění a respekt. Jelikož naše právní specializace vychází z hlavních oblastí našeho odborného zájmu, disponujeme obojím. Detailní znalost prostředí podpořená osobními profesními zkušenostmi nám umožňuje rozumět řeči našich klientů. Díky unikátnímu know-how jsme schopni objevovat inovativní a užitečná řešení, která zohledňují aktuální vývoj a v praxi vedou k reálným výsledkům. Naše práce nás baví a posouvá nás vpřed. Vždy hledáme cestu k cíli, nikoliv důvody, proč to nejde.

Dosavadní zkušenosti nás naučily tomu, že uvnitř každého problému se nachází příležitost. I vám ji pomůžeme nalézt…

Cena služeb

1. Odměna za poskytované právní služby se určuje dohodou mezi advokátní kanceláří a klientem jako smluvní anebo se účtuje tzv. mimosmluvní odměna, a to podle pravidel stanovených v advokátním tarifu (vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.). Naše advokátní kancelář dbá v každém jednotlivém případě na to, aby konečná výše odměny odpovídala hodnotě a složitosti věci.

2. Kromě odměny dále vzniká nárok na náhradu hotových výdajů vynaložených při poskytování právních služeb, zejména za soudní či jiné poplatky, cestovné, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky, odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie, a nárok na náhradu za promeškaný čas, nepřísluší-li advokátce za stejné časové období nárok na odměnu za úkon právní služby. 

Spory ze smlouvy o poskytování právních služeb, které se nepodařilo vyřešit s klientem - spotřebitelem smírně, posuzuje ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a na základě pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 5.2.2016 v mimosoudním řešení spotřebitelských sporů Česká advokátní komora. Internetovou stránkou pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Doplňkové služby


Při poskytování právního poradenství využíváme odborné kvalifikace a mnohaleté praxe v oblasti public affairs a projektového řízení a svým klientům nabízíme komplementární servis, který příznivě ovlivňuje jejich podnikatelské záměry a přispívá k dobré pověsti jejich firmy. Jedná se o následující služby:

Tyto aktivity představují přirozenou a nedílnou součást všech úspěšných společností. Způsob a kvalita jejich provádění se často bezprostředně promítají do ekonomických výsledků firmy. Dokáží také minimalizovat propady v případě krizových situací.

Máme bohaté zkušenosti s realizací projektů i vedením obchodních případů. Obsáhlá nebo komplikovaná zadání jsou pro nás výzvou, nikoliv překážkou. Baví nás náročná zodpovědná práce, a to jak v rovině řešení problémů, tak při vytváření a implementaci dlouhodobých strategií.

Naše služby zahrnují především podporu efektivní autentické komunikace a dále zajišťování kvalitních vztahů našich klientů, které jsou základem pro hájení jejich obchodních zájmů v relevantních oblastech podnikatelského prostředí. Poradíme vám, jak uchopit a správně nastavit vaši komunikační a obchodní strategii tak, aby se vzájemně doplňovaly a byly pro vaši společnost přínosem. Rádi vám pomůžeme také s rozvojem vašeho podnikání a vyhledáním nových obchodních příležitostí. S naší odbornou garancí se vyvarujete chyb, které by vás stály čas, energii a peníze.