Kontaktujte nás:(+420) 778 034 024Každý všední den
od 9 do 17 hod.

Profil

JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová, advokátka

JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová, advokátka

Advokátní kancelář JUDr. et PhDr. Zuzany Rennerové poskytuje vysoce odborné kvalitní služby ve vybraných právních odvětvích.

Naší dominantní specializací je mediální a reklamní právo, stejně jako oblast práv k nehmotným statkům, především právo autorské a problematika ochrany osobnosti a dobré pověsti právnické osoby. Ve své advokátní praxi se dále zaměřujeme na právo informačních a komunikačních technologií, oblast veřejné správy a legislativy a problematiku veřejného investování.

Svým klientům zajišťujeme komplexní právní podporu, a to jak při běžné každodenní činnosti, tak při složitých obchodních transakcích.

I díky partnerským subjektům pokrýváme všechny stěžejní oblasti práva. Kombinujeme široké portfolio odbornosti s důrazem na znalost specifik jednotlivých odvětví. Naši klienti tak vždy dostanou to, co potřebují.

Právní služby poskytujeme v jazyce českém, anglickém a německém.

>>>

Hodnoty a vize

1.

Integrita a oddanost

Vaše problémy jsou i našimi problémy! Ke každému případu přistupujeme s maximální zodpovědností. Uvědomujeme si, že pro nalezení optimálního řešení je nezbytná nejenom odborná erudice, ale také určitý souhrn osobních vlastností. Jsme schopni trpělivě naslouchat tak, abychom dobře porozuměli vašim skutečným potřebám a zájmům. Samozřejmostí je individuální a osobní přístup, důvěra, vzájemný respekt a nadstandardní podpora při řešení klientských záležitostí.

>>>
2.

Odborná erudice a preciznost

Za hlavní předpoklad úspěchu považujeme precizní přípravu. Při poskytování právních služeb využíváme poměrně rozsáhlých zkušeností i specifických znalostí získaných soustavným interdisciplinárním vzděláváním a poradenstvím při realizaci nejvýznamnějších transakcí a projektů. Neustále sledujeme vývoj a flexibilně na něj reagujeme tak, abychom v předstihu zajistili ochranu a informovanost našich klientů. Jsme neúnavní. Ve své práci usilujeme o maximální preciznost a o co nejvyšší kvalitu obsahu a formy.

>>>
3.

Efektivita a komplexnost

Vždy se snažíme o co nejefektivnější řešení. Nepřebíráme zastoupení, pokud víme, že klientovi nedovedeme pomoci. Záleží nám na výsledku každé věci. Vaše spokojenost a pocit dobře odvedené práce jsou u nás na prvním místě. Převzetí mandátu předchází pečlivé stanovení priorit a požadovaného výsledku pro klienta. Při své činnosti vycházíme ze širokého spektra poskytovaných služeb tak, abychom mohli reagovat na jakýkoliv váš požadavek. Naším cílem je rozvíjet dlouhodobý a oboustranně prospěšný obchodní vztah.

>>>

Klientela

Našimi klienty jsou nejčastěji mediální a reklamní agentury, provozovatelé a pracovníci médií, analytici, nezávislí publicisté, politici a další veřejně činné osoby, nakladatelství, vydavatelství, filmoví, televizní a hudební producenti, umělci a představitelé kreativních profesí, poskytovatelé internetových služeb (provozovatelé e-shopů apod.) a v neposlední řadě také telekomunikační společnosti a dodavatelé softwarového vybavení. Potřeby všech těchto klientů jsou specifické a vyžadují po advokátovi maximální porozumění a respekt. Disponujeme obojím. Rozumíme řeči našich klientů. Díky detailní znalosti prostředí jsme schopni objevovat inovativní a užitečné koncepty, které zohledňují aktuální vývoj a v praxi vedou k reálným výsledkům. V každé situaci reflektujeme nejenom právní, ale také obchodní stránku věci.

Dosavadní zkušenosti nás naučily tomu, že uvnitř každého problému se nachází příležitost. Pomůžeme vám ji nalézt…

Cena služeb

1. Odměna za poskytované právní služby se určuje dohodou mezi advokátní kanceláří a klientem jako smluvní anebo se účtuje tzv. mimosmluvní odměna, a to podle pravidel stanovených v advokátním tarifu (vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.). Naše advokátní kancelář dbá v každém jednotlivém případě na to, aby konečná výše odměny odpovídala hodnotě a složitosti věci.

2. Kromě odměny dále vzniká nárok na náhradu hotových výdajů vynaložených při poskytování právních služeb, zejména za soudní či jiné poplatky, cestovné, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky, odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie, a nárok na náhradu za promeškaný čas, nepřísluší-li advokátce za stejné časové období nárok na odměnu za úkon právní služby. 

Spory ze smlouvy o poskytování právních služeb, které se nepodařilo vyřešit s klientem - spotřebitelem smírně, posuzuje ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a na základě pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 5.2.2016 v mimosoudním řešení spotřebitelských sporů Česká advokátní komora. Internetovou stránkou pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Doplňkové služby

Při poskytování právního poradenství využíváme odborné kvalifikace a mnohaleté praxe v oblasti public relations a projektového managementu a svým klientům nabízíme komplementární služby směřující k úspěšnému prosazení jejich zájmů ve vztahu k soukromé i veřejné sféře.

Tyto aktivity představují přirozenou a nedílnou součást ochrany hodnot všech úspěšných společností. Naše činnost zahrnuje především podporu efektivní autentické komunikace a dále zajišťování kvalitních vztahů našich klientů, které jsou základem pro hájení jejich obchodních zájmů v relevantních oblastech podnikatelského prostředí. Máme bohaté zkušenosti s řešením reputačních krizí i jejich prevencí. Rádi vám pomůžeme uchopit a správně nastavit vaši strategii tak, aby byla prospěšná jak společnosti, tak i vaší obchodní značce.

Na jedno se můžete spolehnout – vždy budeme stát při vašem boku, v dobrém i ve zlém...