Kontaktujte nás:(+420) 778 034 024Každý všední den
od 9 do 17 hod.

Sportovní právo

Poskytované služby v této oblasti zahrnují zejména:

  • zajištění právní agendy související se založením a provozem sportovních organizací včetně revize a nastavení vnitřních předpisů;
  • přípravu kompletní smluvní dokumentace pro sportovce, trenéry, sportovní kluby a sportovní svazy;
  • právní podporu při realizaci marketingové a sponzorské činnosti ve sportovním prostředí;
  • právní poradenství při organizování sportovních akcí;
  • ochranu osobnostních práv sportovců;
  • právní podporu při přestupech sportovců mezi sportovními kluby na národní i mezinárodní úrovni;
  • zastupování sportovců a sportovních organizací před disciplinárními, rozhodčími a soudními orgány na národní i mezinárodní úrovni,
  • právní poradenství v oblasti odpovědnosti za škodu při sportovních úrazech.