Kontaktujte nás:(+420) 778 034 024Každý všední den
od 9 do 17 hod.

Ochrana duševního vlastnictví

Poskytované služby v této oblasti zahrnují zejména:

  • přípravu kompletní smluvní dokumentace v oblasti televizní, filmové a hudební produkce, případně v jiných uměleckých oborech;
  • posuzování právních aspektů financování výroby;
  • registraci autorských děl u kolektivních správců práv;
  • zpracování právních rozborů a expertíz - poskytování strategického poradenství;
  • kompletní právní servis při podávání přihlášek patentů, užitných a průmyslových vzorů, ochranných známek, označení původu a zeměpisných označení, topografií polovodičových výrobků aj.;
  • zpracování vhodné strategie při postupu získávání průmyslově právní ochrany v České republice i v zahraničí;
  • správu portfolií průmyslových práv - monitoring, rešerše;
  • řešení sporů, včetně zastupování před soudy a jinými orgány v řízení o vymáhání práv.