Kontaktujte nás:(+420) 778 034 024Každý všední den
od 9 do 17 hod.

Občanské právo

Poskytované služby v této oblasti zahrnují zejména:

  • předsmluvní právní asistenci,
  • přípravu kompletní smluvní dokumentace,
  • revizi smluvních vztahů z hlediska nové civilní úpravy,
  • správu nemovitostí včetně due diligence převáděného majetku,
  • zajišťování ochrany spotřebitele,
  • zastupování při mimosoudním narovnání,
  • kompletní právní servis při soudním řešení sporů,
  • prosazování zájmů klienta v exekučním řízení,
  • právní poradenství subjektům neziskového sektoru (zřizování a správu fundací, nadací, nadačních fondů, ústavů, zákonných spolků, veřejných společností a dalších neziskových forem - přípravu vnitřních předpisů - optimalizaci vazeb na komerční sektor apod.).