Kontaktujte nás:(+420) 778 034 024Každý všední den
od 9 do 17 hod.

Obchodní právo

Poskytované služby zahrnují komplexní poradenství v oblasti obchodního a korporačního práva, včetně právních auditů a due diligence, zejména:

  • vyjednávání podmínek a sepis obchodních smluv,
  • nakládání s cennými papíry,
  • právní analýzy obchodních a firemních vztahů,
  • konzultace v oblasti živnostenského práva,
  • právní podporu při realizaci e-commerce (včetně posuzování marketingových strategií klienta, přípravy všeobecných obchodních podmínek, reklamačních řádů aj.),
  • zastupování při mimosoudním narovnání a v řízení před soudními orgány,
  • kompletní správu korporátní agendy (zakládání, správu a likvidaci společností - úpravu vztahů mezi společníky - podávání povinných podání a hlášení - zajišťování převodů obchodních podílů, změn základního kapitálu a právní formy apod.),
  • úpravu koncernových vztahů.