Kontaktujte nás:(+420) 778 034 024Každý všední den
od 9 do 17 hod.

Ochrana osobnosti, názvu a dobré pověsti

Poskytované služby v této oblasti zahrnují zejména:

  • zajišťování ochrany proti neoprávněnému ohrožení či zásahu do osobnostních práv, včetně roviny trestněprávní;
  • široké spektrum služeb při uplatňování svobody projevu a práva na informace;
  • právní poradenství ve věcech souvisejících s ochranou osobních údajů;
  • zajišťování ochrany názvu a dobré pověsti právnické osoby, včetně aplikace moderních metod a nástrojů k posílení korporátní reputace;
  • preventivní konzultace pro předcházení budoucí odpovědnosti.