Kontaktujte nás:(+420) 778 034 024Každý všední den
od 9 do 17 hod.

Právo ve veřejné správě a a legislativa

Poskytované služby v této oblasti zahrnují zejména:

  • právní podporu ve vztahu k činnosti správních orgánů,
  • zastupování v oblasti správního trestání a ve správním soudnictví,
  • prosazování zájmů klienta před orgány státní a veřejné správy,
  • monitoring a analýzu legislativy,
  • audity hrozeb a příležitostí pro strategické rozhodování klienta,
  • zpracování odborných stanovisek k návrhům právních norem,
  • hodnocení dopadů legislativy na podnikatelské záměry klienta,
  • konzultace v souvislosti s implementací práva EU - notifikaci vnitrostátních i transpozičních předpisů, přípravu metodických pokynů a jiných interních dokumentů klienta apod.,
  • právní poradenství zástupcům místních samospráv při plnění jejich povinností a zavádění principů dobré správy.