Kontaktujte nás:(+420) 778 034 024Každý všední den
od 9 do 17 hod.

Aktuality / Média

LEGAL-TV: Daňové změny u dodávek plynů

To, že v opatřeních dosluhující vlády nelze často hledat promyšlený systém ani logiku, jsme si již zvykli. Příkladem budiž kontroverzní rozhodnutí ministerstva financí o prominutí DPH u elektřiny a plynu v období letošního listopadu a prosince. Tento takzvaný generální pardon si dal za cíl ulevit nízkopříjmovým domácnostem v situaci prudce rostoucích cen energií. Osvobození se uplatňuje bez ohledu na osobu odběratele. (...)
Čtěte více

Novela energetického zákona v legal-TV

JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová publikovala na odborném portále legalTV sérii článků k novele energetického zákona (sněmovní tisk č. 799, senátní tisk č. 136) a problematice plnění propan-butanových láhví. (...)
Čtěte více

Zřízení úřadu ochránce práv dětí v ČR

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva prof. JUDr. Helena Válková, CSc., představila v Poslanecké sněmovně na Mezinárodní den dětí základní teze návrhu zákona o zřízení ochránce práv dětí (dále jen "dětský ombudsman"). Zdá se, že by se mohlo jednat o úspěšné završení téměř třicetileté odborné diskuze, která se na toto téma v České republice vede. (...)
Čtěte více