Kontaktujte nás:(+420) 778 034 024Každý všední den
od 9 do 17 hod.

Právo životního prostředí

Poskytované služby v této oblasti zahrnují zejména:

  • právní due diligence předmětu obchodní transakce za účelem posouzení rizik environmentální zátěže a identifikace omezení dalšího rozvoje podnikání plynoucích z předpisů na ochranu životního prostředí;
  • přípravu kompletní dokumentace při úpravě smluvních vztahů v oblasti práva životního prostředí a nakládání s obaly a odpady;
  • právní poradenství při přeshraniční přepravě odpadů;
  • zpracování posudků a interních dokumentů o plnění povinností při ochraně životního prostředí a nakládání s obaly a odpady;
  • analýzy a poradenství v územním a stavebním řízení;
  • konzultace související s ochranou přírody, vod a ovzduší a hodnocením vlivů na životní prostředí, integrovanou prevencí a omezováním znečišťování;
  • obstarávání správních povolení a nastavování spolupráce s odbornými subjekty na jednotlivých úsecích ochrany životního prostředí;
  • právní pomoc při uplatňování nároků z titulu odpovědnosti za újmu.