Kontaktujte nás:(+420) 778 034 024Každý všední den
od 9 do 17 hod.

Služby

 • Ochrana osobnosti, názvu a dobré pověsti

  Ochrana osobnosti, názvu a dobré pověsti

  Poskytované služby v této oblasti zahrnují zejména: ◾zajišťování ochrany proti neoprávněnému ohrožení či zásahu do osobnostních práv, včetně roviny trestněprávní; ◾široké…

  Číst více

 • Mediální právo

  Mediální právo

  Poskytované služby v této oblasti zahrnují zejména: ◾právní konzultace v otázkách veřejnoprávní regulace tištěných, audiovizuálních a elektronických médií; ◾úpravu navazujících…

  Číst více

 • Reklamní právo

  Reklamní právo

  Poskytované služby v této oblasti zahrnují zejména: ◾kompletní právní servis při přípravě a realizaci reklamních kampaní; ◾posuzování právních aspektů sponzoringu,…

  Číst více

 • IT právo a právo e-commerce

  IT právo a právo e-commerce

  Poskytované služby v této oblasti zahrnují zejména: ◾přípravu kompletní smluvní dokumentace v oblasti informačních a komunikačních technologií včetně smluv o…

  Číst více

 • Ochrana duševního vlastnictví

  Ochrana duševního vlastnictví

  Poskytované služby v této oblasti zahrnují zejména: ◾přípravu kompletní smluvní dokumentace v oblasti televizní, filmové a hudební produkce, případně v jiných…

  Číst více

 • Sportovní právo

  Sportovní právo

  Poskytované služby v této oblasti zahrnují zejména: ◾zajištění kompletní právní agendy související se založením a provozem sportovních organizací včetně revize…

  Číst více

 • Občanské právo

  Občanské právo

  Poskytované služby v této oblasti zahrnují zejména: ◾předsmluvní právní asistenci, ◾přípravu kompletní smluvní dokumentace, ◾revizi smluvních vztahů z hlediska nové…

  Číst více

 • Pracovní právo

  Pracovní právo

  Poskytované služby v této oblasti zahrnují zejména: ◾sepis manažerských a pracovních smluv a jiných pracovněprávních dokumentů, ◾posuzování jednotlivých metod zaměstnávání,…

  Číst více

 • Obchodní právo

  Obchodní právo

  Poskytované služby zahrnují komplexní poradenství v oblasti obchodního a korporačního práva, včetně právních auditů a due diligence, zejména: ◾vyjednávání podmínek…

  Číst více