Kontaktujte nás:(+420) 778 034 024Každý všední den
od 9 do 17 hod.

Pracovní právo

Poskytované služby v této oblasti zahrnují zejména:

  • sepis manažerských a pracovních smluv a jiných pracovněprávních dokumentů,
  • posuzování jednotlivých metod zaměstnávání,
  • přípravu pracovních řádů a dalších vnitřních předpisů zaměstnavatele,
  • jednání s odborovými organizacemi,
  • právní audity,
  • konzultace v souvislosti s ukončováním pracovního poměru,
  • řešení pracovněprávních sporů,
  • uplatňování nároků z titulu odpovědnosti za škodu,
  • zastupování v soudním řízení.