Kontaktujte nás:(+420) 778 034 024Každý všední den
od 9 do 17 hod.

Portfolio Category: Poskytované služby

Ochrana osobnosti, názvu a dobré pověsti

Poskytované služby v této oblasti zahrnují zejména: ◾zajišťování ochrany proti neoprávněnému ohrožení či zásahu do osobnostních práv, včetně roviny trestněprávní; ◾široké spektrum služeb při uplatňování svobody projevu a práva na informace; ◾právní poradenství ve věcech souvisejících s ochranou osobních údajů; ◾zajišťování ochrany názvu a dobré pověsti právnické osoby, včetně aplikace moderních metod a nástrojů k posílení korporátní reputace; ◾preventivní konzultace pro předcházení budoucí odpovědnosti.
Čtěte více

Mediální právo

Poskytované služby v této oblasti zahrnují zejména: ◾právní konzultace v otázkách veřejnoprávní regulace tištěných, audiovizuálních a elektronických médií; ◾úpravu navazujících obchodněprávních a pracovněprávních vztahů; ◾komplexní poradenství při případné implementaci komunitních médií do českého právního řádu; ◾zastupování před soudy a správními úřady.
Čtěte více

Reklamní právo

Poskytované služby v této oblasti zahrnují zejména: ◾kompletní právní servis při přípravě a realizaci reklamních kampaní; ◾posuzování právních aspektů sponzoringu, teleshoppingu a product placementu; ◾právní podporu při nastavování podmínek spotřebitelské soutěže; ◾zastupování před Radou pro reklamu a v soudních řízeních; ◾právní poradenství v souvislosti s ochranou proti nekalé soutěži, včetně ochrany obchodní firmy, obchodního tajemství a know-how; ◾preventivní konzultace pro předcházení budoucí odpovědnosti.
Čtěte více

IT právo a právo e-commerce

Poskytované služby v této oblasti zahrnují zejména: ◾přípravu kompletní smluvní dokumentace v oblasti informačních a komunikačních technologií včetně smluv o vývoji, implementaci a distribuci software, ◾analýzy licenčních podmínek, ◾zastupování při registraci a převodu internetových domén a zajišťování jejich následné ochrany, ◾právní podporu při poskytování služeb ve virtuálním prostředí Internetu,
Čtěte více