Kontaktujte nás:(+420) 778 034 024Každý všední den
od 9 do 17 hod.

Portfolio Category: Poskytované služby

Ochrana duševního vlastnictví

Poskytované služby v této oblasti zahrnují zejména: ◾přípravu kompletní smluvní dokumentace v oblasti televizní, filmové a hudební produkce, případně v jiných uměleckých oborech; ◾posuzování právních aspektů financování výroby; ◾registraci autorských děl u kolektivních správců práv; ◾zpracování právních rozborů a expertíz - poskytování strategického poradenství;
Čtěte více

Sportovní právo

Poskytované služby v této oblasti zahrnují zejména: ◾zajištění kompletní právní agendy související se založením a provozem sportovních organizací včetně revize a nastavení vnitřních předpisů; ◾přípravu kompletní smluvní dokumentace pro sportovce, trenéry, sportovní kluby a sportovní svazy; ◾právní podporu při realizaci marketingové a sponzorské činnosti ve sportovním prostředí; ◾právní poradenství při organizování sportovních akcí;
Čtěte více

Občanské právo

Poskytované služby v této oblasti zahrnují zejména: ◾předsmluvní právní asistenci, ◾přípravu kompletní smluvní dokumentace, ◾revizi smluvních vztahů z hlediska nové civilní úpravy, ◾správu nemovitostí včetně due diligence převáděného majetku, ◾zajišťování ochrany spotřebitele, ◾zastupování při mimosoudním narovnání, ◾kompletní právní servis při soudním řešení sporů, ◾prosazování zájmů klienta v exekučním řízení, ◾právní poradenství subjektům neziskového sektoru (zřizování a správu fundací, nadací, nadačních fondů, ústavů, zákonných spolků, veřejných společností a dalších neziskových forem - přípravu vnitřních předpisů - optimalizaci vazeb na komerční sektor apod.).
Čtěte více

Pracovní právo

Poskytované služby v této oblasti zahrnují zejména: ◾sepis manažerských a pracovních smluv a jiných pracovněprávních dokumentů, ◾posuzování jednotlivých metod zaměstnávání, ◾přípravu pracovních řádů a dalších vnitřních předpisů zaměstnavatele, ◾jednání s odborovými organizacemi, ◾právní audity, ◾konzultace v souvislosti s ukončováním pracovního poměru, ◾řešení pracovněprávních sporů, ◾uplatňování nároků z titulu odpovědnosti za škodu, ◾zastupování v soudním řízení.
Čtěte více