Kontaktujte nás:(+420) 778 034 024Každý všední den
od 9 do 17 hod.

Archivy kategorie: Tiskové konference

Tisková konference k návrhu zákona o zavedení identifikace psů a centrální evidence

 • PIC II
 • PIC III
 • PIC IV
 • PIC V
 • PIC VI
 • PIC VII
 • PIC VIII
 • PIC X
 • PIC XI
 • PIC XII
 • PIC XIII

Ve čtvrtek 9. července 2015 vystoupila JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně, kde společně s předsedou Ústřední komise pro ochranu zvířat při Ministerstvu zemědělství - poslancem Radimem Fialou a za přítomnosti poslance italského parlamentu Paolo Berniniho představila návrh zákona o zavedení identifikace psů, centrální evidence a o změně některých zákonů. Úprava je koncipována jako základní element pro případné další legislativní změny a již v rámci předběžných konzultací získala podporu napříč politickým spektrem.

Více informací o tiskové konferenci i samotném návrhu zákona lze nalézt na webových stránkách ANIMAL EYE.

PS PČR: Představení legislativního konceptu centrálního rejstříku psů

Ve středu 27. května 2015 vystoupila JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně, kde společně s předsedou Ústřední komise pro ochranu zvířat při Ministerstvu zemědělství – poslancem Radimem Fialou a zástupci Českomoravské kynologické unie představila legislativní koncept centrálního rejstříku psů a souvisejících opatření. Hlavním účelem navrhované úpravy je vyřešit problém takzvaných množíren a současně zajistit předpokládanou transpozici unijního práva. (...)
Čtěte více

Úvodní tisková konference organizace ANIMAL EYE

 • Úvodni TK 1
 • Úvodni TK 2
 • Úvodní TK 3
 • Úvodni TK 4
 • Úvodní TK 5
 • Úvodní TK 6
 • Úvodní TK 7
 • Úvodní TK 8
 • Úvodní TK 9
 • Úvodní TK 10
 • Úvodní TK 11
 • Úvodní TK 12
 • Úvodní TK 13
 • Úvodní TK 14
 • Úvodní TK 15
 • Úvodní TK 16
 • Úvodní TK 17

V úterý 17. března 2015 vystoupila JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová na úvodní tiskové konferenci nově založené organizace ANIMAL EYE, jejímž účelem je důslednější prosazování práv a zájmů zvířat, především zvířat v zájmovém chovu. Členskou základnu utvořili známí advokáti, experti na ochranu zvířat a welfare, specialisté na marketing a komunikaci a internetoví odborníci. Jedním z impulzů, který vedl k založení ANIMAL EYE, byla mediálně známá kauza množení psů, spojená se jménem moderátora a sportovního komentátora České televize Jana Smetany.

ANIMAL EYE navazuje na činnost zavedených ochranářských organizací a poskytuje podporu v oblastech, které doposud nejsou adekvátně pokryty (odhalování podvodů a jiné protiprávní činnosti v oblasti prodeje a chovu zvířat, nastavování překážek páchání trestné činnosti v internetovém prostředí, odborné právní poradenství pro širokou veřejnost, public affairs, osvěta). Cílem ANIMAL EYE je stát se důvěryhodnou ochranářskou organizací v povědomí široké veřejnosti. Organizace by ráda nastavila přesné základy profesních, odborných a etických standardů v této oblasti a do budoucna se vyprofilovala v přirozeného odborného partnera státních a samosprávných institucí i dalších subjektů působících na úseku ochrany zvířat.

Více informací o tiskové konferenci i samotné organizaci lze nalézt na webových stránkách ANIMAL EYE.