Kontaktujte nás:(+420) 778 034 024Každý všední den
od 9 do 17 hod.

Trestní právo

Poskytované služby v této oblasti zahrnují zejména:

  • obhajobu ve věcech trestních,
  • uplatňování nároků a zastupování poškozeného v trestním řízení,
  • právní poradenství ve vztahu k trestní odpovědnosti právnických osob (preventivní konzultace - analýzy obchodních transakcí - široké spektrum školicích a metodických činností - zastupování ve všech fázích trestního řízení apod.).