Kontaktujte nás:(+420) 778 034 024Každý všední den
od 9 do 17 hod.

Kulatý stůl k problematice oběhu propan-butanových láhví

JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová byla jedním z hlavních řečníků kulatého stolu k problematice oběhu propan-butanových láhví, který pořádala dne 1. března 2023 v Senátu senátorka Ing. Jaromíra Vítková v odborné spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.

Do diskuze se zapojili náměstek ministra životního prostředí Mgr. Petr Hladík, vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí Ministerstva životního prostředí Mgr. David Surý, ředitel Odboru plynárenství a kapalných paliv Ministerstva průmyslu a obchodu Ing. Jan Zaplatílek, zástupce ústředního ředitele  České obchodní inspekce Mgr. Vlastimil Turza, vedoucí Oddělení živnostenského rejstříku Ministerstva průmyslu a obchodu JUDr. Helena Roubíková, ředitel Odboru nepřímých a majetkových daní Ministerstva financí Ing. Ondřej Fasora, Ph.D., zástupce ředitelky Odboru celního Generálního ředitelství cel plk. Mgr. Lubomír Doskočil, ředitel sekce správních řízení Energetického regulačního úřadu Mgr. Jakub Med, vedoucí Oddělení podpory inspekční činnosti a chemické bezpečnosti České inspekce životního prostředí RNDr. Oldřich Jarolím, Ing. Jiří Kottnauer ze Státního úřadu inspekce práce, Ing. Václav Picek z TÜV SÜD Czech s.r.o., emeritní soudce Ústavního soudu a děkan Právnické fakulty ZČU Plzeň JUDr. et PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. a zástupci Českého svazu plníren propan-butanu a České asociace LPG.


   

Komentáře jsou uzavřeny.