Kontaktujte nás:(+420) 778 034 024Každý všední den
od 9 do 17 hod.

Archivy kategorie: Odborné konference

MPO: Efektivnost a pomíjení kritéria kvality

 • Fórum Veřejné zakázky kvalitně
 • Fórum Veřejné zakázky kvalitně
 • Fórum Veřejné zakázky kvalitně
 • Fórum Veřejné zakázky kvalitně
 • Fórum Veřejné zakázky kvalitně
 • Fórum Veřejné zakázky kvalitně
 • Fórum Veřejné zakázky kvalitně
 • Fórum Veřejné zakázky kvalitně
 • Fórum Veřejné zakázky kvalitně
 • Fórum Veřejné zakázky kvalitně
 • Fórum Veřejné zakázky kvalitně
 • Fórum Veřejné zakázky kvalitně

Ve druhém čtvrtletí roku 2012 poklesl počet vyhlášených veřejných zakázek o 66 procent oproti minulému roku. Ve finančním vyjádření jde o více jak 75 procent. Nově vznikající Fórum veřejné zakázky kvalitně se chce otevřít všem subjektům a profesním sdružením, které trápí náročnost stávající legislativy a její ekonomické dopady.

Při zadávání veřejných zakázek není vytvářen dostatečný tlak na efektivitu nakládání se svěřenými financemi. Vyplývá to z diskuze účastníků odborné konference Fórum veřejné zakázky kvalitně, která dnes na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu zahájila činnost nové platformy. Její cíle směřují k návratu kritéria kvality do veřejných zakázek a k aplikaci principu nepřípustnosti nepřiměřeně nízké nabídkové ceny.

Společný projekt Ministerstva průmyslu a obchodu a Komory administrátorů veřejných zakázek chce sdružit další odborné a profesní společnosti, instituce a asociace, které chtějí zjednodušit proces zadávání zakázek, snížit administrativní zátěž a zavést kritérium kvality jako hlavní hodnoticí kritérium. „Zákon v dnešní podobě z naší zkušenosti komplikuje situaci zadavatelům, kteří jsou nuceni vybrat i společnost, jejímž kvalitám nevěří,“ doplňuje Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu.

Odborná konference deklarovala mimo jiné cíle Fóra – kromě důsledného uplatňování principu 3E (hospodárnost, efektivnost, účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek také pomoc v přípravě na přijetí nového zákona, který bude respektovat aktuální směrnice Evropské unie. „Chceme přinést řešení pro zadavatele, jak v dnešní době správně aplikovat principy 3E, to znamená dát přednost kvalitě před cenou,“ upřesňuje vizi Fóra Robert Pergl, předseda Komory administrátorů veřejných zakázek.

Připomínky mají i zástupci soukromé sféry. „Stávající praxe je katastrofální. Územní plány a projekty na veřejné stavby jsou vybírány jen na základě ceny, takže v žádném případě výstupy nemohou být kvalitní. My jsme začali pracovat s tzv. bezpečnou cenou, protože ceny za projekční práce se soutěží na úrovni 20-30 procent doporučených cen. Špatně připravené projekty v důsledku způsobují násobně vyšší ztráty v realizaci a provozu staveb,“ vysvětluje Josef Panna, předseda České komory architektů.

Reálné dopady na ekonomiku země

 Pondělní odborná konference navíc ukázala, jak má stávající systém zadávání veřejných zakázek reálné negativní dopady na ekonomiku země. Ze společné analýzy KAVZ, Grant Thornton a CEEC Research vyplývá, že ve druhém čtvrtletí roku 2012, tj. od vstupu novely v platnost, poklesl počet oznámení o veřejné zakázce o 66,2 procenta, ve vyjádření finančního objemu pak o 75,4 procenta.

Z dalších zjištění vyplývá, že novela na zadavatele klade významné administrativní nároky a minimálně zdvojnásobuje náklady na vlastní i externí pracovníky podílející se na implementaci změn a na jejich dodržování. Prodlužuje také lhůty platné pro provedení výběrového řízení.

Ukázkovým příkladem jsou zakázky ve stavebnictví. Počet vypsaných řízení poklesl ve druhém čtvrtletí 2012 v meziročním srovnání o 61,7 procenta. Objem oznámených zakázek klesl o 57,7 procenta. „Někteří dodavatelé (například ve stavebnictví) kvůli tlaku na cenu a vyšší konkurenci snižují náklady na vstupy. Tím se snižuje kvalita celého díla, což se v delším horizontu projeví pouze vyššími výdaji na údržbu a rekonstrukci,“ hodnotí situaci Petr Kužel, prezident Hospodářské republiky ČR.

„Především v malých obcích chybí odborníci, kteří by zvládali tak náročnou administrativu. I tito starostové připravují velké projekty, často to ovšem dělají doslova na koleni. Díky chybám je nutné následně vypsaná řízení rušit. Pokles oznámených zakázek souvisí nejen s obavami z náročné administrativy zadavatelů, ale bezesporu i s propadem objemu veřejných financí,“ hodnotí aktuální stav Ludmila Němcová, vedoucí legislativněprávního oddělení Svazu měst a obcí.

Veřejné zakázky přitom tvoří zhruba 17,5 % HDP. V období let 2011 a 2012 bylo celkem přes Věstník veřejných zakázek zveřejněno přibližně 11 tisíc oznámení o veřejné zakázce a celková hodnota těchto zakázek-oznámení se pohybovala na úrovni 538 mld. Kč. Analýza by měla být aktualizována každé čtvrtletí a časem bude rozšířena také, například o obor IT.

Iniciátoři Fóra by tímto rádi vyzvali jednotlivá profesní sdružení a státní organizace, aby se připojily k veřejné diskuzi nad danou problematikou.


Efektivnost a pomíjení kritéria kvality, největší slabiny aplikace zadávání veřejných zakázek.

Tisková zpráva KAVZ, FVZK a MPO - 15.10.2012. Zuzana Rennerová (ředitelka KAVZ)