Kontaktujte nás:(+420) 778 034 024Každý všední den
od 9 do 17 hod.

Účast v akcelerátoru pro sociální inovace na pomoc ohroženým dětem

JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová byla přizvána coworkingovým centrem Impact Hub Praha do akceleračního programu Edison, v rámci kterého poskytovala metodickou pomoc a podporu neziskové organizaci Dobrá rodina, o.p.s., jež je největší doprovázející organizací v České republice.

V současnosti vyrůstá v kojeneckých ústavech přes devět tisíc dětí, které sice mají co jíst, kde spát, s čím si hrát, ale chybí jim to nejdůležitější – máma, táta, rodina. Proto si Dobrá rodina dala v programu Edison za úkol vytvořit podmínky pro změnu systému podpory ohrožených dětí. Naše pozornost byla soustředěna na zrušení možnosti umisťování dětí do tří let do kojeneckých ústavů, podporu náhradních rodin a předcházení odebírání dětí z biologických rodin. V průběhu programu se podařilo zpracovat detailní advokační strategii, vytvořit síť potřebných osob a následně začít tuto strategii s pomocí uvedených osob realizovat. Cíle akcelerace byly přitom z velké části naplněny.

Více informací lze nalézt na webových stránkách projektu Dobrý start.

Komentáře jsou uzavřeny.