Kontaktujte nás:(+420) 778 034 024Každý všední den
od 9 do 17 hod.

Odborná konference „Právo v Plzni 2019“

Ve středu 15. května 2019 pořádal Klub právníků a manažerů, ve kterém zastává JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová funkci místopředsedkyně, druhý ročník odborné konference „Právo v Plzni‟.

PROGRAM KONFERENCE

8.00 hod. – Příchod účastníků a registrace  

9.00 hod. – Zahájení odborného programu

Insolvence a exekuce

JUDr. Michal Žižlavský – advokát, insolvenční správce, předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců

JUDr. Katarina Maisnerová ml. – kandidátka soudního exekutora, vysokoškolská pedagožka

Insolvence z pohledu soudů a státního zastupitelství

Mgr. Miloslav Sedláček, předseda Krajského soudu v Plzni – působnost Krajského soudu v Plzni, trestné činy při insolvenci

JUDr. Anna Maříková, Krajské státní zastupitelství v Plzni – účast státního zastupitelství v insolvenčním řízení a netrestní působnost státních zástupců

12.00-12.30 hod. – Přestávka s občerstvením

Stavební zákon v novém, právní úprava inženýrských sítí a jejich povolování po novelách zákona o urychlení výstavby

JUDr. Jiří Buryan, LL.M., Ph.D. – advokát Havel & Partners

Mgr. Vlastimil Diviš – vedoucí odboru právních služeb ČEPS a.s.

14.30 hod. - Oběd v hotelu Continental

16.00-21.00 hod. – Neformální společenský program v hotelu Continental s rautem a občerstvením

Záštitu nad akcí, která se konala ve sněmovním sále plzeňské historické radnice, převzali Mgr. Martin Baxa, primátor města Plzně, a doc. JUDr. Jan Pauly, CSc., děkan Fakulty právnické ZČU v Plzni.

Partnery akce byly Advokátní kancelář Dejmek a spol., Codexis, ELSA Česká republika, Fakulta právnická ZČU v Plzni a Právní prostor.

Komentáře jsou uzavřeny.