Kontaktujte nás:(+420) 778 034 024Každý všední den
od 9 do 17 hod.

„Vize 2020: právo a podnikání“ – malá konference o velkých tématech

První ročník komorní konference Vize 2020: právo a podnikání, kterou uspořádal Klub právníků a manažerů, jehož spoluzakladatelkou je rovněž advokátka JUDr. PhDr. Zuzana Rennerová, se uskutečnila 20. listopadu 2019 v konferenčním centru pražského hotelu Amarilis. Záštitu nad ní převzaly Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Hospodářská komora ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR, mediálními partnery se pak staly také Advokátní deník a Bulletin advokacie.

Konference proběhla formou panelové diskuse, kdy se v každém ze tří bloků představili dva až čtyři přednášející. Účastníci tak měli možnost seznámit se s poznatky a názory špičkových odborníků z podnikatelských sdružení, politické reprezentace, advokacie, akademických odborníků i zástupců významných firem.

Dopolední blok byl věnován energetice, která je pod tlakem klimatických změn. V předmětném bloku vystoupili JUDr. PhDr. Vratislav Košťál, spoluautor jediného komentáře k energetickému zákonu a bývalý předseda Rady Energetického regulačního úřadu, a také Mgr. Kamil Blažek, advokát, partner mezinárodní advokátní kancelář Kinstellar a člen představenstva České advokátní komory.

Mgr. Blažek vystoupil s prezentací Nové modely všeho a hovořil o záplavě nových trendů, které postihly i energetiku. Ta byla vždy součástí politiky daného státu, ale tak říkajíc v pozadí, zatímco v posledních zhruba deseti letech je v našich zeměpisných podmínkách vyloženě tématem politickým a veřejným. „Časy se mění, energetika není pouze pro experty, ale je běžným tématem denní diskuse v domácnostech. A změnilo se i energetické právo, které zahrnuje spoustu právních odvětví a prochází mnoha oblastmi – evropskou i českou právní regulací energetiky, evropskými fondy, energetickou bezpečností a potažmo i kyberbezpečností, financováním energetických projektů, veřejnými zakázkami a nepřeberným množstvím další problematiky.“

Odpověděl i na otázku, co nás čeká v energetice a kam míří tento trh?
„Razantní změna se odehraje na retailovém trhu, kde se bude velký prostor otevírat neenergetickým firmám, například výrobcům smart zařízení, takže role obřích energetických gigantů bude v budoucnu určitě nižší. Mění se i role zákazníků, už nebudou pouze spotřebiteli, kteří energii pouze odebírají, ale stanou se aktivními zákazníky, kteří ji budou sami vyrábět, skladovat a pouštět do sítě… V souvislosti s tím vznikne nový pojem ,agregátoři´, kteří budou mít klíčovou roli v podpoře účasti aktivních zákazníků na trhu s energií. A bude jich jistě ještě mnohem víc…,“ podotkl Mgr. Blažek.

Dalším zajímavým tématem byl blok o Brexitu - kouzelném slově, které je dnes v Evropě známější než značky jako Coca-Cola nebo Apple. O jeho příležitostech a hrozbách debatovali Mgr. Milena Hrdinková, státní tajemnice pro evropské záležitosti, Mgr. Martin Bednář, LL.M, z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, JUDr. Martin Svatoš, Ph.D., přední český mediátor a rozhodce, přednášející na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, a Mgr. et Mgr. Milan Severa, odborník na právo Evropské unie a člen iniciativy Young Europe.

Na konečný výsledek Brexitu i na to, co přinese pro ČR i Evropu v konkrétních oblastech, si ještě budeme muset počkat.

V posledním bloku o digitalizaci a kybernetické bezpečnosti, umělé inteligenci a všem kolem internetu vystoupili Ing. Karel Dobeš, vládní zmocněnec pro spolupráci s Evropskou GNSS agenturou GSA, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, dále prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M., DrSc., z FP VUT v Brně a soudní znalec v Praze, Mgr. Jana Pattynová, advokátka a partnerka advokátní kanceláře PIERSTONE, a také Mgr. Zdeněk Zajíček, advokát, prezident ICT UNIE a duchovní otec projektu Czech POINT, který představil několik projektů souvisejících s digitalizací státní správy.

Na některé z nich nebude třeba už čekat příliš dlouho, například projekt SONIA s názvem Bank ID by měl být spuštěn už 1. ledna 2021. Projekt zjednoduší online komunikaci s úřady, ale třeba i s dodavateli energií a dalšími soukromými společnostmi. K ověření totožnosti poslouží údaje do internetového bankovnictví – takzvaná bankovní identita.

„Dalším projektem je DTM, tedy digitální technická mapa, která všem stavebníkům zjednoduší díky speciálnímu portálu proces stavebního řízení. Tady to nebude tak jednoduché, takže počítáme se vznikem portálu od 1. července 2023. A zatím posledním projektem je PES – tedy Právní elektronický systém, který je potřebným nástrojem pro podnikatele, aby se mohli lépe orientovat v plnění povinností vůči státu. Vybíráme ze zákonů sadu povinností pro jednotlivé typy podnikání a zejména malým a středním podnikatelům je chceme zpracovat do ,stravitelnější verze´. To je takový trvalý projekt, který bude aktuálně reagovat na každý nový zákonnebo novelu stávajícího,“ představil aktuální projekty vyplývající z navrhovaného zákona o právu na digitální služby Mgr. Zdeněk Zajíček.

V plénu se ke „žhavým“ tématům rozběhla bohatá panelová diskuse, kterou řídil moderátor JUDr. Petr Meduna. Předseda konferenčního výboru Ing. Lubomír Brož na závěr poděkoval všem za účast a pozval přítomné na další vzdělávací a společenské akce Klubu právníků a manažerů. Po první konferenci Vize 2020 bylo zřejmé, že nebude rozhodně poslední.


„Vize 2020: Právo a podnikání“ - malá konference o velkých tématech. Advokátní deník [online]. 2019-11-20 [cit. 2019-11-20].

 

Mgr. Milena Hrdinková, státní tajemnice pro evropské záležitosti

JUDr. Martin Svatoš, Ph.D., přední český mediátor a rozhodce

JUDr. PhDr. Vratislav Košťál, spoluautor jediného komentáře k energetickému zákonu a bývalý předseda Rady Energetického regulačního úřadu

Komentáře jsou uzavřeny.