Kontaktujte nás:(+420) 778 034 024Každý všední den
od 9 do 17 hod.

Reference

Předesílám, že jsem se neseznámil s advokátkou doktorkou Zuzanou Rennerovou stran jakékoliv právní pomoci. Touto šroubovanou větou chci poněkud připravit půdu pro překvapení a okouzlení ze setkání, které jsem zažil, když na jednání o projektu na pomoc zvířatům přišla krásná mladá slečna, z níž se po chvíli vyklubala několikanásobná doktorka a advokátka. Musím v tuto chvíli poznamenat, že už jsem kmet s více než osmi křížky na krku a že moje předchozí věty lze tedy sotva považovat za sebemenší náznak harašení. Nemůžu ale pominout fakt, že  mladá, hezká a sympatická advokátka se zabývá nejen svou profesí, ale že zcela bez nároku na jakýkoliv prospěch a odměnu věnuje (kromě dalších jiných aktivit) spoustu času a energie na pomoc zvířatům jako předsedkyně celostátní neziskové organizace ANIMAL EYE, jejímž hlavním účelem je ..."důslednější prosazování práv a zájmů zvířat, především těch domácích. Prvotním záměrem je pojmenovat problémy v oblasti týrání domácích zvířat, tyto problémy systémově řešit, zabránit jejich vzniku a nikoliv suplovat likvidaci jejich následků" ...přiblíženo neznalým (mezi něž jsem patřil i já), skupina mladých právníků pod vedením doktorky Zuzany Rennerové se sdružila, aby přispěchala pomocí při prosazování práv zvířat s využitím zkušeností a možností v oblasti práva. Rád bych ještě připomněl naši spolupráci při projektu "Dog for Doc", který bude usilovat o využití našich čtyřnohých psích kamarádů při detekci lidských chorob. Obdivuji mladé právníky, kteří vyvracejí mýty o nadřazené elitě a přispívají nám, "obyčejným lidem", profesní zdatností a svým člověčenstvím. Mám čtyři malé, moc šikovné vnučky. Dívám se na ně a často si říkám: děláte mi velkou radost, holky. Moc rád bych se dožil toho (to už se mi, želbohu, nepovede), že budete za dvacet let takové, jako je krásná, milá a zdatná advokátka doktorka Zuzana Rennerová dnes.

Václav Bárta st., režisér, scénárista a autor hudebních děl
http://www.vaclav-barta6.webnode.cz

S dr. Rennerovou se znám již dlouho a cílevědomost, pracovitost i zápal, se kterým se pouští do práce, mě na ní nepřestává dodnes udivovat. Na začátku mého podnikání mě dobře mířenými radami pomohla nasměrovat na úspěšnou cestu, za což jí budu vždycky velmi vděčen. Naprosto seriózní a poctivá právnička.

Ing. Tomáš Čurda, jednatel LEMO Cloud s.r.o. a člen představenstva LEMO Services a.s.
http://www.lemo.services

Náš svaz řeší již řadu let rozličné legislativní těžkosti a další problémy týkající se prodeje a distribuce LPG a zejména pak plnění tlakových nádob plyny. Jedná se o velmi složitou a nepřehlednou oblast nejenom v rovině legislativní a právní, ale zejména po stránce praktické a odborně technické. Spolu s kolegy ze svazu bychom rádi ocenili, jak se JUDr. PhDr. Zuzana Rennerová dovedla naší mimořádně náročné problematiky poměrně rychle zhostit a komplexně jí porozumět. Vážíme si naší spolupráce, díky níž společně dosahujeme dílčích, ale velmi cenných úspěchů, které snad ve výsledku povedou k narovnání značně zdeformovaného trhu s LPG v České republice a vyššímu standardu ochrany práv zákazníků. Kvitujeme zejména vysoké osobní nasazení, obětavý a vstřícný přístup a rychlost a věcnost komunikace.

Daniel Štraub, předseda Českého svazu plníren PB lahví a čerpacích stanic LPG

S JUDr. Rennerovou spolupracujeme již několik let. Velmi si ceníme profesionálního přístupu její advokátní kanceláře. Rychle se orientuje v dané problematice, cílevědomě sbírá potřebné informace. Když si něco domluvíme, tak se to i stane. Imponuje nám precizní a disciplinovaný přístup, nebojí se jít ani do ne příliš populárních problémů a ty řešit. Pokaždé když se na ni obrátíme, dotaz / požadavek řeší ASAP. Tato úroveň služeb je z naší strany vnímána jako vstřícná a vysoce erudovaná. I nadále budeme ve spolupráci pokračovat.

Dušan Strašil, jednatel Sorento PD s.r.o.
http://www.plynove-lahve.cz/