Kontaktujte nás:(+420) 778 034 024Každý všední den
od 9 do 17 hod.

Zřízení úřadu ochránce práv dětí v ČR

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva prof. JUDr. Helena Válková, CSc., představila v Poslanecké sněmovně na Mezinárodní den dětí základní teze návrhu zákona o zřízení ochránce práv dětí (dále jen "dětský ombudsman"). Zdá se, že by se mohlo jednat o úspěšné završení téměř třicetileté odborné diskuze, která se na toto téma v České republice vede.

Česko je mezinárodními strukturami dlouhodobě kritizováno za nedodržování mezinárodního práva a závazků, které pro něj plynou z jednotlivých úmluv ohledně ochrany práv dítěte, a současně upomínáno k důslednějšímu zakotvení a následné ochraně práv dětí. Ze všech úmluv je třeba jmenovat především Úmluvu o právech dítěte (dále jen "Úmluva"), která byla Valným shromážděním Organizace spojených národů (OSN) jednomyslně přijata dne 20. listopadu 1989 a Federálním shromážděním někdejšího Československa ratifikována dne 7. ledna 1991. (...)


RENNEROVÁ, Zuzana. Zřízení úřadu ochránce práv dětí v ČR. Právo a rodina.

Komentáře jsou uzavřeny.