Kontaktujte nás:(+420) 778 034 024Každý všední den
od 9 do 17 hod.

JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová absolvovala s vyznamenáním Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (JUDr.) a obory Žurnalistika a Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (PhDr.). Během studia a koncipientské praxe získávala zkušenosti nejenom v předních českých advokátních kancelářích (Kříž a Bělina; Dáňa, Pergl a Partneři), ale také ve veřejnoprávních audiovizuálních médiích (Česká televize, Český rozhlas), resp. v byznysové televizi (TV Z1). Souběžně zastávala post ředitelky v odborné asociaci zabývající se veřejným investováním, která pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a v součinnosti s dalšími profesními komorami (HK ČR, ICT Unií, SPS, SIA, ČKA, ČKAIT, ČSSI, CACE, ČKSE aj.) úspěšně iniciovala řadu legislativních změn. V závěru roku 2013 složila na výtečnou advokátní zkoušku, od roku 2014 působí jako samostatná advokátka.

Ve své advokátní praxi i akademické a právně teoretické činnosti se věnuje především mediálnímu a reklamnímu právu, stejně jako oblasti práv k nehmotným statkům, především právu autorskému a problematice ochrany osobnosti a dobré pověsti právnické osoby. Její užší specializací jsou dále oblast veřejné správy a legislativy, public affairs a problematika veřejného investování.

Při poskytování právních služeb využívá poměrně rozsáhlých zkušeností i specifických znalostí získaných soustavným interdisciplinárním vzděláváním a poradenstvím při realizaci nejvýznamnějších transakcí a projektů. Díky úzké spolupráci se špičkovými odborníky z řady příbuzných oborů garantuje klientům komplexní a hodnotný servis nejvyšší úrovně.

Právní služby poskytuje v jazyce českém, německém a anglickém. Kromě státního občanství České republiky disponuje rovněž státním občanstvím Spolkové republiky Německo.

Je členkou Sboru rozhodců Fotbalové asociace České republiky, místopředsedkyní Fotbal v kraji, z.s. a členkou správní rady Nadačního fondu Hráčské fotbalové unie.

V závěru roku 2017 se stala zakladatelkou a místopředsedkyní Klubu právníků a manažerů, který je zaměřen na podporu aktivit směřujících k navýšení etických a odborných standardů týkajících se výkonu právnických a manažerských profesí na území ČR, včetně zkvalitnění informovanosti veřejnosti v jednotlivých oborech práva a ekonomie a úrovně právního a ekonomického povědomí.

Stála rovněž u zrodu Klubu podnikatelů Hospodářské komory Praha 1, ve kterém působí jako místopředsedkyně.

Podílí se na rozvoji obchodních aktivit EEU Consulting, s.r.o.

Při své činnosti zohledňuje principy společenské odpovědnosti. Na počátku roku 2015 založila spolu s dalšími advokáty odbornou platformu ANIMAL EYE, která úspěšně prosazuje systémové změny na úseku zájmových chovů zvířat, především psů, a to jak v ČR, tak na úrovni EU. V červnu 2015 byl ANIMAL EYE ze strany Ministerstva zemědělství přiznán statut připomínkového místa v legislativním procesu.

Od července 2017 zastává funkci předsedkyně správní rady Nadačního fondu Moniky Bagárové.