Kontaktujte nás:(+420) 778 034 024Každý všední den
od 9 do 17 hod.

Archivy kategorie: Odborná jednání

Jmenování do Sboru rozhodců FAČR

Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky (FAČR) rozhodl na svém 39. řádném zasedání, konaném dne 2.5.2017 v plzeňském hotelu Mariott, o zápisu JUDr. et PhDr. Zuzany Rennerové do Sboru rozhodců FAČR. (...)
Čtěte více

Zasedání Ústřední komise pro ochranu zvířat k problematice množíren psů

  • ÚKOZ II
  • ÚKOZ I
  • ÚKOZ III

Ve čtvrtek 16. dubna 2015 se JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová zúčastnila jako host zasedání Ústřední komise pro ochranu zvířat (ÚKOZ) při Ministerstvu zemědělství. Hlavním tématem jednání byla problematika takzvaných množíren a další faktory, které způsobují neuspokojivý stav v oblasti zájmových chovů psů. JUDr. Rennerová seznámila přítomné s vlastními poznatky z praxe a navrhla možné způsoby řešení. Nyní se připravuje konkrétní koncept, jímž se bude zabývat ministerstvo.

Více informací lze nalézt na webových stránkách ÚKOZ.